1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Дінай!

Дінай!

Цінні папери

Коментарів : 0

Програмний продукт  Цінні  Папери  вiд фiрми Дiнай - це єдина в Украïнi довідково-правова система для фахiвцiв, що працюють на ринку цiнних паперiв, котра була заснована на основi договору iз ДКЦБФР №269/19 вiд 22.02.2001 р. про комплексне забезпечення iнформацiєю учасникiв ринку цiнних паперiв. Дана система, мiстить достовiрну iнформацiю про ринок цiнних паперiв. Далi надано стислу iнформацiю про основні якості i вмiстимість довiдково-правової системи "Дiнай" : Цiннi Папери .
 

Десятки тисяч сторiнок рiзноманiтноï бiзнес-iнформацiï

 • Усi необхiднi нормативнi акти
 • Кращi консультацiï з ведучих друкованих видань
 • Статтi i коментарi експертiв
 • Типовi договори i бланки
 • Перелiки лiцензiй учасникiв ринку ЦП
 • Адреси i телефони контролюючих органiв
 • Словник термiнiв
 • Щотижневi огляди нового законодавства
 • Інформація законопроектів

Вся iнформацiя зручно згрупована по тематикам

 • Цiннi папери
  • Акцiï
  • Сертифiкати, приватизацiйнi папери
  • Облiгацiï
 • Вексельний ринок
  • Випуск i звертання векселiв
  • Фiнансовий вексель
  • Вексель у системi енергопостачання
  • Оподатковування векселiв
 • Професiйнi учасники ринку ЦП
  • Емiтенти
  • Реєстратори
  • Депозитарiï
  • Торговцi ЦП
  • Iнвестицiйнi фонди i компанiï
  • Фондовi бiржi
 • Органи й органiзацiï, що регулюють ринок ЦП
  • ДКЦБФР
  • Фонд Держмайна Украïни
  • Нацбанк Украïни
  • Нацiональний депозитарiй Украïни
  • Саморегулюючi органiзацiï
  • Навчання й атестацiя фахiвцiв
 • Звiтнiсть учасникiв ринку ЦП
 • Монiторинг фондового ринку
  • Державнi корпоративнi права
  • Питання малоï приватизацiï
  • Агропромисловий комплекс
  • Питання оренди
 • Оподатковування, дивiденди, бухоблiк ЦП
 • Аналiз галузей народного господарства

Швидка i зручна робота завдяки сучасним комп'ютерним технологiям

 • Миттєвий пошук в атрибутах i текстах
 • Тексти в звичному форматi редактора MS WORD, до Ваших послуг усi його функцiï
 • Усi редакцiï документiв - на будь-яку дату
 • Украïно-росiйський iнтерфейс
 • Версiï для Windows 95/98/Me/2000/NT/XP

Пільгові умови на додаткові послуги для наших клієнтів

 • безкоштовне замовлення додаткових документів
 • підбірка документів за тематичним запитом
 • консультації по господарському та трудовому праву

Детальніше...