1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Дінай!

Дінай!

Cудова практика

Коментарів : 0

Система "Дінай: Судова Практика " має зручну чітку і цілісну логічну структуру. Головне дерево розділів виглядає так:

 • Конституція . Кодекси
 • Судова практика
 • Судові роз'яснення і узагальнення
 • Процесуальне законодавство. Підсудність. Підвідомчість.
 • Виконавче право
 • Організація системи судового устрою
 • Призначення, обрання і звільнення суддів
 • Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат
 • Міжнародні угоди
 • Суд. роз'яснення і узагальнення. АРХІВ
 

Конституція. Кодекси

Містить ряд кодексів (включаючи ті, що раніше діяли), які є найбільш затребуваними при роботі з органами судової влади, а саме:

 • Конституція України
 • Цивільний кодекс 2003 року
 • Цивільний кодекс 1963 року (втратив силу)
 • Цивільний процесуальний кодекс 1963 року (втратив силу)
 • Цивільний процесуальний кодекс 2004 року
 • Господарський кодекс 2003 року
 • Господарський процесуальний кодекс 1991 року
 • Кодекс законів про працю 1971 року
 • Кримінальний кодекс 2001 року
 • Кримінальний кодекс 1960 року (втратив силу)
 • Карно-процесуальний кодекс 1960 року
 • Кримінально-виконавчий кодекс 2003 року
 • Виправно-трудовий кодекс 1970 року (втратив силу)
 • Кодекс про адміністративні правопорушення 1984 року
 • Кодекс адміністративного судочинства України 2005 року
 • Сімейний кодекс 2002 року
 • Кодекс про брак і сім'ю 1969 року (втратив силу, окрім розділу V)
 • Житловий кодекс 1983 року
 • Земельній кодекс 2001 року
 • Земельний кодекс 1990 року (втратив силу)
 • Земельний Кодекс 1970 року (втратив силу)

 

Судова практика

Містить рішення, ухвали, визначення різних судів, класифіковані по галузях права, серед яких хочеться виділити:

 • Конституційне право
 • Договірні відносини (32 підрозділи)
 • Відшкодування збитку
 • Право власності (4 підрозділи)
 • Право інтелектуальної власності (3 підрозділи)
 • Деякі питання підприємницької діяльності (10 підрозділів) (є окремий розділ, присвячений банкрутству)
 • Податкове право (69 підрозділів)
 • Трудове право (8 підрозділів)
 • Приватизація
 • Земельне право (3 підрозділи)
 • Житлове право (3 підрозділи)
 • Сімейне право (6 підрозділів)
 • Спадкове право
 • Права людини (6 підрозділів) (соціальні права, пенсійне забезпечення, права споживача, захист чести, гідності і ділової репутації)
 • Виборче право
 • Кримінальне право (36 підрозділів) (вся судова практика у кримінальних справах (як і в ПФ), у відмінності від Боса, де коштують тільки хабарництво, посадові злочини і злочини у сфері гос. діяльності)
 • Митне право
 • Адміністративні правопорушення
 • крім того, рішення Європейського суду з прав людини (є тільки в КС "Дінай: Професіоналові"), третейських судів, Міжнародного арбітражу; а також судову практику по оскарженню неправомірних дій (бездіяльності) органів державної влади; визнанню недійсними нормативних документів.

 

Судові роз'яснення і узагальнення (5 підрозділів)

Містить листи, вказівки, роз'яснення різних судів вищих інстанцій, ухвали Пленуму Верховного суду України про практику застосування судами господарського законодавства, цивільного, кримінального законодавства, законодавства про адміністративне судочинство (регулює порядок рішення суперечок, в яких хоч би однією із сторін є орган виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадовці або ін. суб'єкт, який здійснює управлінські функції), а також законодавства про адміністративні правопорушення.

 

Процесуальне законодавство. Підсудність.Підвідомчість. (9 підрозділів)

Містить документи, що визначають порядок розгляду господарських, цивільних, кримінальних, адміністративних справ.

 

Крім того, каталог містить документи, що визначають:

 • порядок призначення і проведення судової експертизи, судову практику з вказаного питання
 • правила забезпечення позову;
 • підсудність і підвідомчість суперечок тим або іншим судам.

 

Виконавче право (2 підрозділи)

У свою чергу розділено на:

 • Виконавче виробництво (порядок виконання судових рішень органами державної виконавчої служби; спори, що виникають при цьому; рішення, визначення і ухвали судів за скаргами на дії (бездіяльність) держвиконавців)
 • Кримінально-виконавче законодавство (порядок відбування покарання в пенітенціарних установах, здійснення адміністративного нагляду за особами, що відбули покарання і т.д.)

 

Організація системи судового устрою

Містяться документи, що визначають правові основи організації судової влади, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, систему і порядок здійснення суддівського самоврядування, а також що встановлюють загальний порядок забезпечення діяльності судів і регулюючі інші питання судового устрою.

 

 • Призначення, обрання і звільнення суддів

(Призначення, обрання і звільнення конкретних осіб на посаду суддів - так звані "акти індивідуальної дії", які раніше не ставилися в наші КС (!!!))

 • Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат

містять в собі однойменні підрозділи.

 • Міжнародні угоди (3 підрозділи)
 • Міжнародне право
 • Міжнародний арбітраж
 • Правоохоронні питання, боротьба із злочинністю

(по наповненню аналогічні однойменним розділам КС "Дінай: Професіоналові")

 • Суд. Роз'яснення і узагальнення. АРХІВ

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Головне дерево розділів виглядає так:

 • СУДОВИЙ УСТРІЙ
 • ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО (11 підрозділів)
 • ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (3 підрозділи)
 • СУДОВІ СПОРИ (26 підрозділів)

 

В рамках вищезгаданих розділів містяться консультації про порядок проведення судового процесу, порядок виконання рішень судів, консультації, засновані на конкретних судових спорах, а також статті про діяльність судів.

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ, БЛАНКИ, НОВИНИ

Складається з наступних розділів:

 • Новини судової практики
 • Довідкова інформація
 • Форми документів для друку
 • Компанія "Дінай" інформує
 • ''Бюро справок''

 

У розділі "Новини судової практики" знаходитимуться коментарі до найбільш важливих документів, цікавих рішень судів за тиждень.

 

Розділ "Довідкова інформація" складається з таких підрозділів:

· Судочинство (різна цікава довідкова інформація, яка буде корисна при подачі позову і участі в судовому процесі)

· Реквізити судів (адреси, телефони, рахунки, приймальний час)

· Адреси і телефони нотаріальних контор

· Визнання нормативних актів недійсними (оголошення)

· Банкрутство (оголошення про розгляд справ про відкриття виробництва у справі про банкрутство; про визнання банкротом)

· Фінансова інформація (індекс інфляції, облікова ставка НБУ і т.п.)

· Курси валют

 

Розділ "Типові документи. Зразки процесуальних документів" містить форми і зразки позовних документів (позови, скарги, претензії, клопотання, відгуки, карно-процесуальні документи).

Розділ ''Бюро справок'' ідентичний однойменним розділам в решті КС, в нім зібрана різна корисна інформація, така як розклад руху транспорту,

Детальніше...