1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Дінай!

Дінай!

ЗЕДексперт

Коментарів : 0

Програмний продукт ЗЕДексперт вiд фiрми Дiнай - це найпопулярніша в Украïнi i найповніша довідково-правова система для фахiвцiв iз зовнiшньоекономiчних вiдносин, котра мiстить довiдкову iнформацiю про зовнiшньоекономiчну дiяльність i митне регулювання. Компанiя "Дiнай" обновлює iнформацiйну базу кожний день, отож клiєнти, що користуються системою ЗЕДексперт , завжди отримують найновішу i достовiрну iнформацiю. Далi надано стислу iнформацiю про основні якості i вмiстимість довідково-правової системи "Дiнай": ЗЕДексперт .
 
Десятки тисяч сторiнок рiзноманiтноï бiзнес-iнформацiï
 • Усi необхiднi нормативнi акти
 • Кращi консультацiï провідних друкованих видань
 • Статтi i коментарi експертiв
 • Правила тлумачення термiнiв iнкотермс
 • Украïнська класифiкацiя товарiв ЗEД
 • Унiкальнi зведенi таблицi мит, акцизiв, курсiв валют, iндикативних цiн
 • Класифiкатори i перелiки для правильного оформлення товарiв
 • Зразки дiлових листiв
 • Адреси i телефони контролюючих органiв
 • Тлумачний словник комерцiйних термiнiв
 • Щотижневi огляди законодавства

Вся iнформацiя зручно згрупована по тематикам

 • Мiжнароднi угоди
  • Багатостороннi угоди i конвенцiï
  • Мiжнародна виробнича кооперацiя
  • Захист iноземних iнвестицiй
  • Усунення подвiйного оподатковування
  • Вiльна торгiвля
  • Торгово-економiчне спiвробiтництво
 • Нормативна база мiжнародних контрактiв
 • Комерцiйний арбiтраж
 • Iнвестицiйна дiяльнiсть i СЕЗ
 • Iноземнi кредити
 • Акредитацiя суб'єктiв ВЕД
 • Сертифiкацiя продукцiï
 • Лiцензування i квотування
 • Спецiальнi санкцiï
 • Податки, мита i збори
 • Валютне регулювання
 • Митне регулювання(митний, прикордонний, ветеринарний, фiтосанiтарний, екологiчний, експортний i iнший види контролю)
 • Митне оформлення товарiв
 • Окремi види операцiй(давальницька сировина, бартернi операцiï, гуманiтарна допомога)
 • Особливостi ввозу-вивозу окремих видiв товарiв(транспортних засобiв, алкогольних напоïв i тютюнових виробiв, енергоносiïв, медпрепаратiв, сiльгосппродукцiï, металобрухту i iнших)
 • Окремi митнi режими
 • Мiжнароднi перевезення
 • Контрабанда i порушення митних правил
 • Приватнi поïздки i вiдрядження
 • Правила перетинання границь i вiзи

Швидка i зручна робота завдяки сучасним комп'ютерним технологiям

 • Миттєвий пошук в атрибутах i текстах
 • Тексти в звичному форматi редактора MS WORD, до Ваших послуг усi його функцiï
 • Усi редакцiï документiв - на будь-яку дату
 • Украïнсько-росiйський iнтерфейс
 • Версiï для Windows 95/98/Me/2000/NT/XP

Пільгові умови на додаткові послуги для наших клієнтів

 • безкоштовне замовлення додаткових документів
 • підбірка документів за тематичним запитом
 • консультації по господарському та трудовому праву

Детальніше...